I Juli måned afsluttede vi en renovering af taget på Vinderød kirke

Renovering bestod i betonreparationer på brandmuren med efterfølgende zinkindækninger