Som underentreprenør for Pico Sørensen afsluttede vi i løbet af juli måned vores arbejde med at lægge nyt naturskifer tag på ejendom med Manzard tag på Antonigade.

Foruden Naturskiffertaget har vi også lavet zinkindækninger på kviste med buede tage