Raadvad

Renovering af fredet bygning

I løbet af August måned afsluttede vi i samarbejde med hovedentreprenør, Michael Hindevad, en komplet tagomlægning af Udflytterbørnehaven Bøgely i Lyngby.

Vores arbejde har bestået i, at oplægge naturskiffertag på et fast undertag. Herudover diverse Zinkarbejde på kviste, rygninger mm.
Bygningen Bøgely er opført i 1842 i schweitzerstil af Gørtler A. Eyermann. Bygningen er igennem tiden undergået flere ombygninger og blev fredet i 1983. Vi er glade og stolte over at have færdiggjort omlægningen af denne ikoniske bygningen, og med et fantastisk flot resultat til følge.

Kontakt os